Išči

Iskanje:

Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

1.UVODNE DOLOČBE

 

 1. Splošni pogoji Office 42 d.o.o., so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in veljajo za vse aktivnosti, ki se izvajajo preko interaktivne prodajne platforme LUMAX konfigurator (v nadaljevanju LUMAX.SI). So sestavni del kupoprodajne pogodbe/naročila.
 2. Ti splošni pogoji so izdelani v slovenskem jeziku ter opredeljujejo poslovni odnos z vsemi pravicami in obveznostmi med podjetjem Office 42 d.o.o., Cesta 4. julija 42, 8270 Krško, matična številka: 8799270000, ID. št. za DDV SI24622664, v nadaljevanju prodajalec, v povezavi z njegovimi tržnimi aktivnostmi ter prodajo blaga in kupcem v povezavi z njegovim nakupom blaga preko LUMAX.SI, ki niso opredeljene v kupoprodajni pogodbi/naročilu.
 3. Kupec je vsaka fizična oseba, ki kot gost ali registriran uporabnik v LUMAX.SI sklene s prodajalcem veljaven dogovor o uporabi konfiguratorja in nakupu blaga preko LUMAX.SI.
 4. Z LUMAX.SI upravlja podjetje Office 42 d.o.o., ki je zato po ZVPot opredeljen kot ponudnik storitev informacijske družbe.
 5. Prodajalec preko LUMAX.SI nudi širok asortima svetil srednjega in višjega kakovostnega in cenovnega razreda, nabor dodatkov in potrošnega materiala, ki so vezani na svetila in so v nadaljevanju splošnih pogojev navedeni kot blago oziroma izdelki.
 6. Kontaktni podatki prodajalca: telefonska št. +386 7 297 8201, elektronska pošta: info@lumax.si. Kontaktni podatki kupca so skrbno varovani v osebnem profilu/računu (v nadaljevanju – osebni račun), ki ga kupec ustvari ob registraciji v LUMAX.SI.
 7. Prodajalca in kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so v veljavi v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec potrdi strinjanje s splošnimi pogoji pred potrditvijo naročila v LUMAX.SI tako, da jih odkljuka. Kupec ima možnost, da si splošne pogoje ob nakupu natisne oziroma shrani. Splošni pogoji veljajo od 1.1.2022.
 8. Vse spremembe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in potrjene s strani prodajalca.
 9. Ti splošni pogoji prevladajo nad nasprotnimi pogoji kupca.

 

2. UPORABNIŠKI RAČUN IN UPRAVLJANJE Z NJIM

 

 1. Kupec se za potrebe uporabe orodja vizualizacije in nakupa blaga prodajalca, registrira v LUMAX.SI, si ustvari osebni račun in pridobi status registriranega uporabnika ter s tem možnost uporabe LUMAX konfiguratorja ter izvedbe nakupa v spletni interaktivni prodajni platformi.
 2. Registracija poteka v dveh korakih. V prvem koraku se kupec registrira za uporabo konfiguratorja (vizualnega orodja), drugi del registracije pa je potreben v kolikor želi kupec opraviti nakup.
 3. Prodajalec pred potrditvijo registracije kupca v LUMAX.SI kupca obvesti o vseh z zakonom predpisanih podatkih, načinu in namenu zbiranja, obdelave, uporabe in hranjenja njegovih osebnih podatkov.
 4. Kupec s potrditvijo registracije zagotavlja, da so podatki, ki jih je navedel točni in resnični ter se strinja in pooblašča prodajalca, da sme pridobivati, zbirati, urejati, uporabljati in shranjevati njegove osebne podatke, v LUMAX.SI, sistemih obveščanja in v z njim povezanih informacijskih sistemih, katere prodajalec uporablja za pripravo dokumentacije, potrebne za izvedbo dogovorjenega posla, v dogovorjenem obsegu, količini in za namen, kakor je kupec ob registraciji potrdil.
 5. Kupec in prodajalec v času veljavnosti pogodbenega odnosa komunicirata preko elektronske pošte ali kontaktnega obrazca na LUMAX.SI.

 

3. OGLAŠEVANJE

 

 1. Prodajalec bo s kupcem stopil v stik direktno preko sredstev komuniciranja na daljavo le, če temu kupec izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.
 2. Oglasna sporočila prodajalca bodo ustrezala naslednjim kriterijem:
 • sporočila bodo jasno in nedvoumno označena kot oglasna sporočila;
 • pošiljatelj sporočila bo jasno in nedvoumno razviden;
 • akcije pospeševanja prodaje, promocije in druge tržne tehnike bodo jasno in nedvoumno označene, kot bodo jasno določeni pogoji sodelovanja v njih;
 • jasno bo predstavljena in omogočena odjava od prejemanja oglasnih sporočil, ki jo bo prodajalec spoštoval in kontakt kupca odstranil iz baze prejemnikov oglasnih sporočil.

 

4. DOSTOPNOST INFORMACIJ

 

 1. Prodajalec se zavezuje, da bo še pred nakupom kupcu zagotovil:
 • podatke o podjetju prodajalca Office 42 d.o.o., Cesta 4. julija 42, 8270 Krško, matična številka: 8799270000, ID. št. za DDV SI24622664;
 • kontaktne podatke, ki kupcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo;
 • bistvene lastnosti o naročenem blagu (vključno s sliko izdelka, s poprodajnimi storitvami, garancijskem roku, …);
 • jasno in nedvoumno določene cene izdelkov, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter rok veljavnosti teh podatkov;
 • podatke o okvirni dostopnosti izdelkov s predvidenim dobavnim rokom;
 • podatke o možnih načinih plačila in dostave, stroških dostave ter rok veljavnosti tega podatka;
 • podatek o časovni veljavnosti ponudbe;
 • informacijo o roku, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop od pogodbe (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č členom ZVPot. Če potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen;
 • kontaktne podatke, kamor se lahko pošljejo pritožbe, vprašanja, obvestila, ugovori, pripombe, zahtevki in izjave ter obrazce za prijavo napak.
 1. Nakup je veljaven le, če je ustrezno izveden preko postopka nakupa na LUMAX.SI. To velja tudi za vse morebitne dodatne zahteve, pogoje in navodila kupca, ki so v zvezi z vsebino nakupa.

 

5. POTEK NAKUPA PREKO SPLETNE PLATFORME LUMAX - SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

 

 1. Nakup v LUMAX.SI lahko opravi kupec po korakih:
 2. kupec izbere izdelke in jih doda v prodajno košarico
 3. izbere in potrdi način plačila
 4. izbere način dostave in vnese naslov dostave
 5. potrdi strinjanje s splošnimi pogoji
 6. opravi pregled celotnega naročila - predpregled
 7. potrdi ustreznost in zaključi naročilo
 8. naročilo se posreduje v sistem in njegov osebni račun
 9. kupec prejme potrdilo, da je bilo njegovo naročilo uspešno vnešeno v sistem in predano v obdelavo skupaj s povezavo na splošne pogoje, na elektronski naslov, ki ga je navedel v registraciji in v njegov osebni račun na LUMAX.SI.
 10. V roku dveh delovnih dni prejme kupec uradno potrdilo naročila z vključenimi podatki o izvedbi naročila oziroma z navodili o nadaljnjih aktivnostih kupca (zahtevek za popravek, predračun).
 11. S potrdilom naročila je uradno sklenjena pogodba.
 12. Prodajalec kupca preko osebnega računa in elektronske pošte obvešča o statusu njegovega naročila.
 13. Prodajalec obvesti kupca preko računa in elektronske pošte, ko je naročeno blago pripravljeno za dostavo.
 14. Prodajalec izstavi kupcu račun za naročeno in dobavljeno blago.
 15. V kolikor želi kupec opraviti nakup v imenu in za račun podjetja, je potrebno izvesti registracijo za podjetje, kar kupec izbere ob registraciji.

 

6. PONUDBA - OPIS IZDELKOV, SLIKA, CENA IZDELKOV IN PLAČILNI POGOJI

 

 1. Posamezni izdelki so v interaktivni prodajni platformi (LUMAX konfigurator) – LUMAX.SI predstavljeni s/z:
 • fotografijo in kratkim opisom pomembnih tehničnih karakteristik. Zaradi specifike prodajnega orodja - konfigurator, je zaradi boljšega vizualnega vtisa mogoče velikost fotografije izdelka po velikosti sorazmerno (ustrezno) prilagoditi velikosti prostora (fotografije prostora). Dimenzije svetila so opisane v tehničnih karakteristikah; barve – odgovarja za RAL (ne pa za vizualni izgled na ekranu).
 • ceno – osnovno ceno v EUR z vključenim DDV;
 • okvirnim dobavnim rokom, ki je vezan na okvirne roke proizvajalca in ni zavezujoč za prodajalca. Končni dobavni rok prejme kupec v potrditvi naročila, ko proizvajalec potrdi rok dobave;
 • informacijo o garancijskem roku;
 • trenutno aktualnimi popusti in akcijami – v višini popusta in trajanja veljavnosti akcije.
 1. Posebne ugodnosti: Prodajalec lahko kupcu prizna posebne ugodnosti z omejenim rokom trajanja. Na podlagi teh ugodnosti, kupec prejme kodo z jasno in nedvoumno določenim rokom trajanja in pogoji ter načinom koriščenja. Kupec lahko koristi ugodnosti z vnosom KODE, ki mu omogoča ugodnost. KODA je lahko enkratna ali velja za nakupe v omejenem časovnem okviru. Ugodnost se obračuna ob potrditvi zaključka naročila.

 

7. NAČINI PLAČILA

 

 1. LUMAX.SI omogoča kupcu plačilo nakupa na sledeče načine:
 • plačilo preko sistema Elly POS – nabor plačilnih kartic in kriptovalut je dosegljiv na povezavi https://ellypos.si/sl/splosni-pogoji/:
 • s plačilno kartico
 • s kriptovalutami
 • plačilo s PayPal
 • plačilo na TR Office 42 d.o.o. po prejetem predračunu

pod pogoji določenimi v splošnih pogojih. 

 1. Plačila za blago naročeno preko LUMAX.SI se opravljajo izključno v evrih. Kupec se strinja, da:
 • nosi stroške transakcije, ki jih lahko zaračuna njegov izvajalec plačilnih storitev za izvedbo plačila ob nakupu preko prodajne platforme LUMAX.SI in so predmet zaupnega dogovora med kupcem in izvajalcem plačilnih storitev ter prodajalcu tako niso znani;
 • se po izbranem načinu plačila odpoveduje morebitni pravici do odstopa od ali spremembe naloga za izvedbo plačila z izbranim načinom plačil;
 • lahko prodajalec v primeru suma na zlorabo kateregakoli plačilnega sredstva, brez predhodnega obvestila, preda transakcijo v reševanje pristojnim organom.
 1. Plačila s plačilno - debetno ali kreditno kartico (v nadaljevanju plačilno kartico):

V primeru, da kupec plača s plačilno kartico velja, da:

 1. plačnik (podatki v osebnem profilu kupca) mora biti ista oseba, kot je lastnik plačilne kartice;
 2. je kupec odgovoren za to, da ima pri ponudniku plačilnih storitev s plačilno kartico zadostno dobroimetje za plačilo nakupa, da ima urejena vsa razmerja in je upravičen do plačevanja s plačilno kartico preko spleta in da je ob oddaji naročila navedel popolne in pravilne podatke o uporabljeni plačilni kartici. V nasprotnem primeru odgovarja prodajalcu za vso škodo in stroške, ki bi prodajalcu v povezavi z navedeno kršitvijo nastali.
 3. Plačilo s PayPal računom

Ob izbiri načina plačila s PayPal računom, bo kupec preusmerjen na varno stran PayPal storitev spletnega plačevanja. Kupec mora za izvedbo načina plačila imeti svoj aktiven PayPal račun in na njem zadostno dobroimetje. Kupec je odgovoren, da ima s ponudnikom PayPal storitev urejena vsa razmerja.

 

8. PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA 

 

 1. Prodajalec omogoča dostavo na območju Republike Slovenije. Dostava blaga ni vključena v ceno blaga. Strošek dostave je odvisen od velikosti in teže paketa in izbranega načina dostave, po veljavnem ceniku stroškov dostave na dan naročila in se prikaže kot posebna postavka na naročilu, ko kupec izbere način dostave. Za vsako naročilo, katerega vrednost je višja od 100 EUR, je dostava brezplačna.
 2. Kupec ima na razpolago izbiro med dvema načinoma dostave:
 3. osebni prevzem
 4. dostava na naslov
 5. Osebni prevzem:

Kupec lahko osebno prevzame kupljeno blago v skladišču prodajalca na Senovem, Partizanska cesta 13, v času med 9.00 in 15.00. V primeru, da kupec izbere kot način dostave “osebni prevzem”, bo prodajalec kupca obvestil preko elektronske pošte, kdaj bo blago na voljo za prevzem. Stroški dostave se v primeru osebnega prevzema blaga ne zaračunajo. 

 1. Dostava na naslov:

V primeru, da kupec izbere “dostavo na naslov”, bo prodajalec organiziral dostavo blaga na naslov, ki ga je kupec navedel v naročilu. Izbira dostavne službe je v pristojnosti prodajalca. Prodajalec bo kupca obvestil preko elektronske pošte, kdaj bo blago pripravljeno za dostavo in predano dostavni službi. 

 1. Blago se šteje za dostavljeno, ko je kupec, ne glede na izbrani način dostave, pisno potrdil prevzem blaga. S tem trenutkom preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca.

 

9. MONTAŽA / SVETOVANJE

 

 1. Prodajalec ne nudi storitev montaže blaga, zagotavlja pa navodila za sestavljanje, namestitev in uporabo.
 2. V okviru prodajnih aktivnosti prodajalec nudi tudi storitve individualnega svetovanja, ki jih lahko kupec posebej naroči preko obrazca na LUMAX.SI. Storitev izvede strokovno osebje prodajalca po individualnem dogovoru in ponudbi.

 

10. REKLAMACIJE, GARANCIJSKO OBDOBJE IN STVARNA NAPAKA

 

 1. Reklamacije
 2. Prodajalec zagotavlja kakovostno blago in zato pred odpremo opravi kvantitativno in kvalitativno izhodno kontrolo pošiljke. Kupec ima pravico blago reklamirati v kolikor ugotovi poškodbo, nepopolno dobavo ali nedelovanje.
 3. Kupec je dolžan dobavljeno blago pregledati takoj ob prevzemu in prodajalca obvestiti v primeru, da ob pregledu ugotovi:
 • odstopanje dobavljene količine izdelkov od količine navedene na dobavnici;
 • obstoj poškodbe na embalaži izdelkov;
 • pojav fizične poškodbe na posameznem izdelku;
 • da v embalaži izdelka manjkajo posamezni deli izdelka ali dokumentacija.
 1. Kupec lahko naknadno reklamira izdelek v primeru, da ugotovi nedelovanje izdelka ob priključitvi izdelka na električno omrežje.
 2. Kupec reklamira blago tako, da izpolni obrazec za prijavo reklamacij, ki je dosegljiv na LUMAX.SI, na povezavi https://lumax.si/download, izdelek fotografira in oboje posreduje na elektronski naslov: info@lumax.si in počaka na navodila prodajalca.
 3. Prodajalec se obveže, da bo v najkrajšem možnem času odgovoril kupcu na njegov popoln reklamacijski zahtevek in mu podal navodila za vračilo/popravilo izdelka. Prodajalec bo izdelek popravil v najkrajšem možnem času v okviru z zakonom določenega roka za popravila.
 4. Reklamacija ni upravičena v primeru, da je ugotovljeno, da:
 • so fizične poškodbe nastale v času, ko je bilo blago/izdelek v posesti stranke;
 • izdelek ne deluje zaradi nepooblaščenega in nestrokovnega rokovanja z njim – montaže, priključitve na omrežje, …;
 • gre za obrabo/iztrošenje potrošnega materiala, kot so žarnice, ...
 1. Garancijsko obdobje in stvarna napaka
 2. Prodajalec garantira brezhibno delovanje in izgled izdelkov, v garancijskem roku, če ga kupec sestavi, namesti in uporablja v skladu s priloženimi navodili. V ta namen so posameznemu izdelku priložena navodila za sestavljanje, namestitev in uporabo. V primeru nepravilnosti v delovanju ali poškodb, ki niso krivda kupca, priznava kupcu garancijo in zagotavlja brezplačno popravilo izdelka v za to zakonsko predvidenem roku. V primeru, da popravilo v tem roku ni možno, prodajalec zagotovi kupcu nov izdelek (ali vrne kupnino).
 3. Garancijska doba za svetila iz prodajnega asortimaja prodajalca je 24 mesecev. Garancijski rok prične teči od dneva prevzema blaga s strani kupca.
 4. Za nekatere izdelke, ki so posebej označeni v ponudbi, velja podaljšano garancijsko obdobje 5 let. Garancijski rok za rabljene izdelke je 6 mesecev.
 5. Kupec lahko garancijo uveljavlja s predložitvijo računa nakupa izdelka. Kupec pridobi obrazec za vračilo proizvoda v garancijo na LUMAX.SI.
 6. Kupec izgubi pravico do garancije v naslednjih primerih, če:
 • niso bila upoštevana navodila za sestavo, namestitev in uporabo;
 • je bil izveden nepooblaščen poseg v izdelek;
 • se izdelka ne uporablja v predvidene namene in ne vzdržuje v skladu s pravili o uporabi;
 • je izdelek poškodovan po kupčevi krivdi;
 • je izdelek poškodovan po višji sili.
 1. Potrošni material in hitro obrabljivi deli niso predmet garancije.
 2. Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo/naročilom in določili takrat veljavnih splošnih pogojev ter odgovarja za stvarne napake v skladu z določili prava varstva potrošnikov.
 3. Napaka je stvarna, če:
 • blago nima lastnosti, ki so potrebne za normalno rabo ali za promet;
 • blago nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • blago nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma podpisane;
 • je prodajalec izročil blago, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen, če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
 1. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki napako natančneje opisati in prodajalcu omogočiti, da blago pregleda.
 2. Kupec lahko obvestilo o napaki prodajalcu sporoči na elektronski naslov: info@lumax.si ali osebno, z vračilom izdelka v skladišče prodajalca na Senovem, Partizanska cesta 13, o čemer mu prodajalec izda potrdilo.
 3. Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o stvarni napaki na blagu, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.
 1. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bilo blago izročeno. Šteje se, da je napaka na blagu obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
 2. Kupec ne more uveljavljati stvarno napako za blago, prodano po nižji ceni zaradi napake, za katero je bila nižja cena dogovorjena, za obrabo blaga zaradi njegove normalne uporabe v primeru rabljenega blaga za napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago ob prevzemu ali če izhaja iz narave blaga.
 3. Če prodajalec uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.
 4. Če podjetje poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno na lastne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada kupcu pravica iz predhodnega odstavka.
 5. Prodajalec zagotavlja popravilo izdelkov in nadomestne dele, proti plačilu, tudi izven zakonskega roka v skladu z zahtevami zakona o varovanju potrošnika.

 

11. ODSTOP OD POGODBE

 

 1. Pravica odstopa od pogodbe:
 2. Kupec ima pravico odstopa od pogodbe, če najkasneje v 14 dneh po prevzemu blaga, prodajalcu pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, brez da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Štirinajstdnevni rok začne teči naslednji dan od datuma prevzema blaga.
 3. Zahtevek za odstop od kupoprodajne pogodbe/naročila kupec sporoči pisno, z izpolnitvijo in podpisom spletnega obrazca na LUMAX.SI, pred iztekom 14 dnevnega roka. Zahtevek posreduje na vstopno točko prodajalca – elektronski naslov: info@lumax.si ali po pošti na naslov Office 42 d.o.o., Cesta 4. julija 42, 8270 Krško.
 4. Kupec mora prejeti artikel vrniti osebno, v skladišče prodajalca, na Senovo, Partizanska cesta 13 ali obvestiti prodajalca, ki se obveže, da bo opravil prevzem blaga pri kupcu najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je kupec prodajalca obvestil o odstopu od kupoprodajne pogodbe/naročila. Kupec povrne prodajalcu stroške vračila, ki bi jih imel ob pošiljanju blaga na naslov skladišča prodajalca po veljavnem ceniku Pošte Slovenije.
 5. Vrnjeno blago mora biti dostavljeno pod naslednjimi pogoji:
 • pakirano v originalni embalaži, ki pa je lahko odprta, vendar ne sme biti poškodovana;
 • blago ne sme biti poškodovano;
 • vrnjeni izdelki ne smejo biti predhodno montirani ali nameščeni.
 1. Kupec mora blago/izdelek vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je blago/izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec blaga/izdelka ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti pregled in preizkus blaga/izdelka v obsegu, kot je nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga/izdelka, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.
 2. Učinki odstopa od pogodbe
 3. V kolikor kupec odstopi od pogodbe, mu prodajalec najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe, povrne prejeta plačila, vključno s stroški dostave, v kolikor jih je kupec ob naročilu plačal. Prodajalec vrne kupcu prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
 4. Prodajalec lahko zadrži plačilo dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj.
 5. V primeru, da kupec vrne blago, ki je poškodovano, že uporabljeno ali kako drugače ne ustreza pogojem za stanje vrnjenega blaga, kupec odgovarja za zmanjšanje njegove vrednosti.
 6. Kupec nima pravice od odstopa od pogodbe za blago, ki je bilo izdelano po njegovih natančnih navodilih in prilagojeno njegovim osebnim potrebam. Za blago, izdelano po navodilih kupca se šteje blago, ki ni izdelano vnaprej, temveč na podlagi kupčeve zahteve. Kupec bo s tem seznanjen pred oddajo naročila in bo svojo seznanjenost pisno potrdil, da se strinja, da se s tem odpoveduje morebitni pravici do odstopa od pogodbe.

 

12. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

 

 1. Varnost:

Prodajalec se zavezuje, da uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito zajema, prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Prodajalec je v te namene sestavil GDPR pogoje, ki so na povezavi https://lumax.si/download.

Za varnost plačilnega sistema skrbi Elly POS, njihovi splošni pogoji so dostopni na: https://lumax.si/download.

Kupec je lastnik slik, ki jih naloži na platformo LUMAX.SI. Prodajalec ni odgovoren za vsebino slik, ki so v lasti kupca, ali za drugo uporabniško vsebino kupca.

Slike, ki jih kupec naloži na spletno platformo LUMAX.SI, bodo obravnavane skladno z GDPR pogoji.

Spletna stran / platforma za analitiko prometa na strani uporablja orodje Google Analytics. Strežniki za obdelavo podatkov se nahajajo v Slovenij. Podatki iz baze portala se ne prenašajo v 3. države.

 1. Varstvo osebnih podatkov
 2. Prodajalec se zavezuje k trajnem varovanju vseh osebnih podatkov kupca v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.aprila 2016 in ZVOP-1. Način rokovanja in varovanja osebnih podatkov je predstavljen v dokumentu GDPR in je skladen z dovoljenji, ki jih je ob registraciji kupec dal prodajalcu.
 3. Prodajalec ne odgovarja za omejeno možnost izpolnitve svojih pogodbenih obveznosti ali zamude pri dobavi zaradi, ki je posledica naravnih izrednih razmer (potres, toča, poplave, suša, ...), stavke (v gospodarski družbi dobavitelja, drugih podjetjih in javnih službah, …), izrednih razmerah (vojna, epidemije, …) in drugih razlogov ter okoliščin, ki povzročijo zaprtje tovarn proizvajalcev, motenj v proizvodnji, kot so rezultat višje sile in jih prodajalec v času, ko je bilo naročilo potrjeno, ni mogel vedeti, niti preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. V teh primerih se rok dobave podaljša za čas, ko takšne razmere trajajo. O razlogih za zamudo mora prodajalec obvestiti kupca in ga seznaniti s podaljšanjem roka dobave.

 

13. KONČNE DOLOČBE

 

 1. Vsaka kupoprodajna pogodba/naročilo, sklenjeno po teh splošnih pogojih, bo shranjena v osebnem računu kupca v LUMAX.SI, v zakonsko določenem roku in v računovodskem elektronskem sistemu prodajalca/tiskanem arhivu in bo dostopna kupcu na LUMAX.SI ali preko zahtevka za dvojnik na info@lumax.si.
 2. Splošni pogoji so sestavni del kupoprodajne pogodbe oziroma naročila.
 3. Ponudba na LUMAX.SI se lahko razlikuje od ponudbe v individualnih prodajnih dogovorih.
 4. Omejitev odgovornosti
 5. Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh in na LUMAX.SI. Kljub temu lahko pride do napake. V takem primeru bo prodajalec kupca obvestil o spremembi in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega izdelka.
 6. Prodajalec ima možnost odstopa od pogodbe v primerih:
 • ko je zaradi vzroka na strani proizvajalca izdelka le-ta nedobavljiv in prodajalec v času sklenitve kupoprodajne pogodbe/oddaje naročila s strani kupca in potrdila naročila, ni vedel;
 • če se ugotovi očitna napaka na izdelku (46.člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih izdelka, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih prodajalec v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.
 1. Prodajalec omogoča obiskovalcem svojih spletnih strani, strani na družabnih omrežjih in LUMAX.SI, da oddajo mnenje o izdelkih in storitvah. Prodajalec ne odgovarja za vsebino mnenj o izdelkih, ki jih napišejo obiskovalci. Prodajalec mnenja pred objavo pregleda in izloči tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Mnenja odražajo osebno mnenje obiskovalca na platformi, zato se prodajalec omejuje od kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz podanih informacij v mnenjih.
 2. Reševanje sporov
 3. Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prodajalcu je pomembno zadovoljstvo kupcev. Po najboljših močeh se trudi zagotoviti učinkovit sistem zajemanja in obravnave morebitnih pritožb. V primeru težav vezanih na pogodben odnos je vstopno mesto za sprejem pritožb elektronski naslov info@lumax.si.
 4. Prodajalec si bo prizadeval, da se morebitni spori med njim in kupcem, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja urejenega s temi splošnimi pogoji, rešujejo sporazumno, v duhu dobrega poslovnega sodelovanja.
 5. V kolikor sporazum ne bo mogoč, bo spore med njima reševalo pristojno sodišče v Krškem.

Krško, 31.03.2022